Jongeren Werkgroep

De Jongerenwerkgroep is een initiatief van enkele nazaten van Rutung en Rumahkai. Een initiatief wat begonnen is tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van PALA in Moordrecht op 3 juni 2006. Na een soms wat verhitte discussie over het gandongschap, het voortbestaan van de kumpulan en het in ere houden van de traditie tussen de twee moederdorpen groeide bij enkelen het besef dat het wel eens afgelopen kon zijn na enkele jaren als de tendens zich voort zou zetten.

En zo werd op 25 september 2006 formeel de Jongerenwerkgroep LopuAma opgericht, zoals de JWG zich in beginsel noemde. Inmiddels is er een nuancering in de naamgeving gebracht en heet de groep nu: Jongerenwerkgroep Lopurisa Amakele. Nu, anno 2011 bestaat de JWG dus 5 jaar. Dit heuglijke feit hebben wij samen met de jongeren mogen vieren op zaterdag 24 september j.l.De JWG staat organisatorich geheel los van PALA en stuurt zichzelf aan. Omdat wij echter bewust zijn van onze grootste gemene deler, onze afkomst van Rutung en Rumahkai zijn wij overeengekomen om daar waar mogelijk samen te werken. Met trots kan het bestuur terugkijken op een vruchtbare samenwerking en een prichtig resultaat van de JWG. Met de beperkte middelen, die zij tot haar beschikking heeft, heeft de werkgroep bewezen geheel zelfstandig te kunnen opereren.De viering van het eerste lustrum van de JWG was dan ook zeer gezellig en bijzonder geslaagd. En dat we kunnen improviseren met z’n allen, hebben we maar weer eens bewezen.

Hopelijk groeit de JWG in omvang, zodat we met een gerust gesteld gevoel kunnen vertrouwen op de toekomst dat het gandongschap ook hier in Nederland blijft voortbestaan. Om het gandong gedachtegoed te behouden heeft de JWG ook T-shirts laten bedrukken met een zeer toepasselijke tekst. Een afbeelding kunt u hier bekijken. Mooi hè?

Bent u dus niet in de gelegenheid geweest te komen of is het er niet van gekomen een T-shirt te kopen? Voor het bestellen volstaat het om een e-mail te versturen naar jwgrutrum@gmail.com. Uiteraard onder vermelding van uw naam en adresgegevens, gewenste ma(a)t(en) en aantal.