Biografie

De vereniging vindt haar oorsprong in woonoord Lunetten-Vught. Voor de daadwerkelijke oprichting op 17 november 1956 heeft zich nog wel e.e.a. voorgedaan.

Eén van de oprichters van de vereniging was wijlen gandong Niek De Fretes. Na de verhuizing uit Lunetten-Vught woonachtig in Moordrecht. De oprichting van de vereniging is niet van een leien dakje gegaan. Winterse omstandigheden, politieke tegenstellingen hebben bijgedragen aan vertraging van de oprichting van PALA.

De vereniging is in eerste instantie opgericht om steun te kunnen bieden in geval van overlijden of trouwen. Later werd daar ook aan toegevoegd eventuele hulpaanvraag uit de beide moederdorpen Rutung en Rumahkai. En uiteraard was één van de beoogde doelen het in stand houden van het gandongschap in Nederland.

Het bieden van steun is met het verstrekken van de tijd in onderling overleg tussen de leden geschrapt uit de doelstellingen van de organisatie, waardoor er heden ten dage de vereniging nog een drietal doelen voor ogen staat.

Deze doelen zijn:

1. De onderlinge band, het gandongschap, tussen de nazaten uit Rutung en Rumahkai als ook hun aangetrouwde partners te versterken en te beschermen.

2. Het bieden van financiële hulp bij overlijden aan hen die de financiële verplichtingen van de vereniging zijn nagekomen.

3. Het bieden van steun bij hulpaanvraag uit de dorpen Rutung of Rumahkai.

De vereniging PALA heeft ooit een naamswijziging ondergaan en heette toen een tijdje AmaLopu, een samentrekking van de namen Amakele en Lopurisa. In overleg met de leden is deze naam weer gewijzigd en werd de oude oorspronkelijke naam bij oprichting weer in ere hersteld. De verenigingsnaam werd wederom PALA.